Aktuálne prebieha prihlasovanie:

Prijímacie skúšky 2021

V súvislosti so situáciou spôsobenou pandémiou vírusu COVID-19 sa kurz tento rok v celej svojej dĺžke uskutoční online. Kurz na prijímacie pohovory pozostáva zo štyroch sobôt, počas ktorých si spolu prejdeme všetky tematické celky zo slovenčiny, matematiky, anglického jazyka a náboženstva a vyskúšaš si aj prijímačky na nečisto. Každú sobotu si prejdeme polovicu učiva z daných predmetov. Učivo, ktoré s tebou budeme preberať máme odkonzultované s učiteľmi na škole a okrem tém z oficiálnych požiadaviek sa zameriame aj na problematické oblasti, s ktorými sa každoročne trápi najviac ľudí. Veď kedysi sme sa s tým istým potrápili aj my, absolventi 🙂

Všetky informácie o kurze nájdeš tu:

informácie o kurze